Bảo hiểm

Từ khóa của ngành bảo hiểm chính là “niềm tin”. Để khách hàng đặt niềm tin vào doanh nghiệp của bạn, sự giao tiếp hiệu quả và thuyết phục là điều kiện chắc chắn bạn cần có. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện về mặt ngôn ngữ cho các doanh nghiệp bảo hiểm với:

Đội ngũ chuyên gia dịch thuật/ phiên dịch theo đúng chuyên môn chuyên ngành, hội tụ đủ kinh nghiệm và kỹ năng để xử lý các tài liệu bảo hiểm có các yếu tố nhạy cảm, bảo mật đồng thời vẫn giữ trọn vẹn được ý nghĩa của thông điệp và tuân thủ luật pháp cấp độ Quốc gia – Quốc tế.

Các chuyên gia quản lý dự án của chúng tôi đã từng tham gia các dự án về dịch vụ y tế, đo lường rủi ro, nghiên cứu và hệ thống chính sách mới và đặc biệt chú ý đến sự khác biệt về văn hóa và bối cảnh chung. Qua đó, chúng tôi giúp doanh nghiệp có được sự truyền thông và giao tiếp hiệu quả với khách hàng bằng ngôn ngữ của họ – nền tảng xây dựng niềm tin và duy trì các mối quan hệ trung thành với khách hàng trong tương lai.

 Các loại hình tài liệu sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực bảo hiểm 

 • Bảo hiểm nhân thọ
 • Bảo hiểm sức khoẻ
 • Hợp đồng lao động
 • Biên bản xác nhận về tài sản
 • Tài liệu tiếp thị địa phương
 • Tài liệu tố tụng
 • Bảo lãnh trái phiếu
 • Tài liệu quản lý rủi ro
 • Financial Translation
 • website localization
 • call center support
 • E-learning & Training