Dầu khí & năng lượng

Đặc trưng của các dự án dịch thuật ngành dầu khí và năng lượng là đòi hỏi quy mô và nguồn lực lớn, quy trình làm việc liên quan đến nhiều bên. Điều này đòi hỏi nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật có khả năng quản lý dự án và hỗ trợ hiệu quả để đảm bảo quá trình trao đổi thông tin giữa các bên được diễn ra thông suốt.

Một thách thức khác trong ngành này là sự mở rộng không ngừng của các thuật ngữ và khái niệm chuyên ngành. Do đó, đội ngũ chuyên gia dịch thuật của chúng tôi không ngừng nỗ lực trong việc cập nhật những kiến thức khái niệm mới, truyền tải chính xác, nhất quán nội dung sang ngôn ngữ mục tiêu.
Chúng tôi giúp doanh nghiệp truyền thông hiệu quả nhằm tạo dựng lợi thế cạnh tranh và nắm bắt những cơ hội kinh doanh tiềm năng thông qua các bản dịch chất lượng, phù hợp với văn hóa, nhận thức và nhu cầu của công chúng tại thị trường địa phương.

Lý do khiến các khách hàng lớn trong ngành dầu khí – năng lượng hoàn toàn tin tưởng và để chúng tôi tham gia toàn bộ vào quá trình bản địa hóa kinh doanh của họ:

  •  Đội ngũ nhân sự dịch thuật có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng
  • Toàn bộ quy trình dịch được chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt theo chuẩn Quốc tế với hệ thống quản lý dự án hiện đại.
  • Cung cấp các giải pháp ngôn ngữ toàn diện cho doanh nghiệp: dịch vụ biên dịch, hiệu đính, phiên dịch, DTP  và media.

Các loại tài liệu ngành dầu khí, năng lượng:

Hồ sơ dự thầu

Hợp đồng và các tài liệu pháp lý khác

Thông số kỹ thuật

Báo cáo kỹ thuật

Nghiên cứu khả thi

Hồ sơ mua sắm

Thông tin quy trình

Tài liệu về sức khoẻ và an toàn

Hợp đồng

Hướng dẫn sử dụng

Tài liệu xúc tiến và tiếp thị

Bản địa hoá phần mềm và website

Hướng dẫn đào tạo