Điện tử tiêu dùng

Vòng đời của sản phẩm thiết bị điện tử tiêu dùng ngày càng thu hẹp. Điều này tạo ra những thách thức lớn cho các nhà sản xuất trong việc đưa ra các cải tiến sáng tạo hơn, nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Nhằm rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm mà vẫn đảm bảo được chất lượng của bản dịch, các chuyên gia ngôn ngữ của chúng tôi phát triển hệ thống ghi nhớ thông tin nhằm kế thừa các bản dịch trước đó. Qua đó, đảm bảo sự nhất quán trong nội dung và tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Sự lan tỏa của sản phẩm và thương hiệu điện tử tại thị trường mới cũng phụ thuộc phần lớn vào những ấn phẩm truyền thông đầu tiên tiếp xúc với khách hàng bằng ngôn ngữ địa phương.  Do đó, chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn từ những bước đi đầu tiên trên hành trình bản địa hóa doanh nghiệp đến với tâm thức của hàng triệu khách hàng trên khắp thế giới.

Các dịch vụ dịch thuật của chúng tôi trong ngành điện tử tiêu dùng:

Thông tin đấu thầu

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn

Tài liệu quảng cáo

Website

Khảo sát thị trường

Hợp đồng viễn thông

Ứng dụng công nghệ thông tin

Nội dung trợ giúp trực tuyến

Cẩm nang hướng dẫn bảo trì viễn thông

Các tài liệu chính thức khác