Marketing

Đối với ngành marketing, chúng tôi sẽ thiết lập với khách hàng các nguyên tắc riêng về thương hiệu của doanh nghiệp trước khi làm bất kỳ dự án dịch thuật cho các tài liệu tiếp thị và dịch vụ truyền thông xã hội nào, bao gồm thiết lập thuật ngữ để đảm bảo sự nhất quán cho thương hiệu. Bên cạnh đó, tính phù hợp với văn hóa bản địa và khơi dậy được cảm xúc tích cực của công chúng thông qua ngôn ngữ thân thuộc nhất của họ – ngôn ngữ địa phương là yếu tố tiên quyết tạo nên sự thành công của một chiến dịch bản địa hóa marketing. Để đáp ứng yêu cầu này, chúng tôi chỉ lựa chọn các chuyên gia ngôn ngữ người bản địa cho các dự án dịch thuật ngành marketing. Đây cũng là những chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và có khả năng sáng tạo với con chữ để tạo ra nội dung hấp dẫn, truyền tải được bản sắc của thương hiệu mà vẫn đảm bảo tính chính xác của văn bản gốc.

 Các tài liệu marketing thường được dịch bởi Altranz 

  • Nghiên cứu thị trường
  • Credential, profile, bản chào doanh nghiệp
  • Tài liệu bán hàng
  • Danh mục sản phẩm
  • website
  • Tài liệu nội bộ
  • Video quảng cáo
  • Hội nghị, sự kiện xúc tiến thương mại
  • Nhãn và thông tin bao bì sản phẩm
  • Brochue, flyer, catalogue