Trợ lý biên dịch (Closed)

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế hoặc Ngoại ngữ.
Sử dụng tiếng Anh thành thạo (4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết) và Tiếng Nhật (trình độ giao tiếp)
Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề tốt, am hiểu ngành dịch thuật

Quản lý phiên dịch (Closed)

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế hoặc Ngoại ngữ. Sử dụng tiếng Anh thành thạo (4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết) và Tiếng Nhật (trình độ giao tiếp) Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề tốt, am hiểu ngành dịch thuật

Công tác viên phiên dịch (Closed)

Vị trí tuyển dụng Ngành/Nghề Loại hình công việc Địa điểm làm việc Số lượng cần tuyển Mức lương khởi điểm I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Cung cấp cộng tác viên phù hợp để đảm nhận các dự án biên dịch. Tiếp nhận và xử lý những yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp […]

Trợ lý phiên dịch (Closed)

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế hoặc Ngoại ngữ. Sử dụng tiếng Anh thành thạo (4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết) và Tiếng Nhật (trình độ giao tiếp) Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề tốt, am hiểu ngành dịch thuật

Quản lý phiên dịch (Closed)

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế hoặc Ngoại ngữ. Sử dụng tiếng Anh thành thạo (4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết) và Tiếng Nhật (trình độ giao tiếp) Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề tốt, am hiểu ngành dịch thuật

Công tác viên phiên dịch (Closed)

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế hoặc Ngoại ngữ. Sử dụng tiếng Anh thành thạo (4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết) và Tiếng Nhật (trình độ giao tiếp) Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề tốt, am hiểu ngành dịch thuật

Trợ lý phiên dịch (Closed)

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế hoặc Ngoại ngữ. Sử dụng tiếng Anh thành thạo (4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết) và Tiếng Nhật (trình độ giao tiếp) Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề tốt, am hiểu ngành dịch thuật

Quản lý phiên dịch (Closed)

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế hoặc Ngoại ngữ. Sử dụng tiếng Anh thành thạo (4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết) và Tiếng Nhật (trình độ giao tiếp) Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề tốt, am hiểu ngành dịch thuật

1/212