How to Reach India’s Next 300 Million Mobile Consumers

16/05/2017

Thế giới ngày càng phẳng, khoảng cách về ngôn ngữ, văn hóa dần được xóa bỏ. Một trong những yếu tố đóng góp vào sự kết nối đó là sự phát triển và đa dạng của Nghề phiên dịch. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 4 điều về ngành nghề thú vị này nhé.

 Xem thêm

CMOChat Series: Finding Balance in Global Marketing Campaign Resources

16/05/2017

Thế giới ngày càng phẳng, khoảng cách về ngôn ngữ, văn hóa dần được xóa bỏ. Một trong những yếu tố đóng góp vào sự kết nối đó là sự phát triển và đa dạng của Nghề phiên dịch. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 4 điều về ngành nghề thú vị này nhé.

 Xem thêm

Post-Sale Customer Care: 5 Facts You Need to Know for 2017

09/05/2017

Thế giới ngày càng phẳng, khoảng cách về ngôn ngữ, văn hóa dần được xóa bỏ. Một trong những yếu tố đóng góp vào sự kết nối đó là sự phát triển và đa dạng của Nghề phiên dịch. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 4 điều về ngành nghề thú vị này nhé.

 Xem thêm