Dự án phiên dịch

Dự án phiên dịch cho HKDTC

Hàng năm, HKTDC tổ chức rộng khắp hơn 320 hội chợ thương mại và hoạt động quảng bá, 590 sự kiện kết nối, và tiếp nhận 651 nghiệm vụ thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hồng Kông liên kết với các khách hàng và đối tác kinh doanh trên toàn thế giới.

HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỒNG KÔNG yêu cầu cung cấp dịch vụ:

01 Phiên dịch Cabin Trung-Việt
10 Phiên dịch Business Matching Trung – Việt
08 Phiên dịch Business Matching Anh – Việt
Thời gian: 02 ngày từ 11-12.05.2017 tại Tòa nhà Saigon Times Square, P.Bến Nghé, Quận 1,Tp.HCM

Quy trình lựa chọn, cung cấp và quản lý phiên dịch dự án của Altranz

Bước 1: Tiến hành tiếp nhận, phân tích yêu cầu từ khách hàng để tư vấn và cung cấp chất lượng dịch vụ và sự phục vụ tốt nhất tới HKTDC.

Bước 2: Lựa chọn phiên dịch theo đúng chuyên ngành, yêu cầu công việc trong danh sách phiên dịch của Altranz theo các tiêu chí:

  • Good command of target languages
  • Good looking/Friendly and Good Attitude
  • Strong Communication / Interpersonal Skills

Bước 3: Tiến hành phỏng vấn vòng 1 bởi Altranz, vòng 2 bởi khách hàng, test tình huống theo nội dung thực tế dự án để chọn được những ứng viên phù hợp nhất.

Bước 4: Lên danh sách phiên dịch được lựa chọn chính thức cho dự án và chọn 03-05 phiên dịch dự phòng bổ sung, luân chuyển, thay thế tùy theo tính chất dự án (nếu cần) để tránh bị động khi có sự phát sinh cần thêm phiên dịch hoặc thay đổi.

Quản lý rủi ro phiên dịch:

  • Phân công 01 Quản lý dự án và Team support trực tiếp tại nơi diễn ra phiên dịch (áp dụng với phiên dịch Business Matching và Exhibitions).
  • Luôn sẵn sàng đội phiên dịch dự phòng, thay thế ngay tại chỗ cho những tình huống ngoài kiểm soát xảy ra (ví dụ: phiên dịch đau, ốm bất ngờ hoặc có sự việc đột xuất không tiếp tục công việc).

Bài viết liên quan